Laguna - Ivo Andrić - Knjige o kojima se priča
Ivo Andrić

Ivo Andrić

Hronologija života i rada Ive Andrića

1892.

U Matici rođenih crkve Svetog Ivana Krstitelja u Travniku, pod rednim brojem 70, stoji da je 9. oktobra rođen Ivan, sin Antuna Andrića, podvornika, i Katarine Andrić, rođene Pejić. Budući veliki srpski pisac rodio se u Travniku sticajem okolnosti, dok mu je mati boravila u gostima kod rodbine. Andrićevi roditelji bili su Sarajlije: očeva porodica decenijama je bila vezana za ovaj grad u kojem se tradicionalno bavila kujundžijskim zanatom.  

1894.

Andrić je ostao bez oca kao dvogodišnji dečak. Suočavajući se sa besparicom, Katarina Andrić svoga jedinca daje na čuvanje u Višegrad muževljevoj sestri Ani i njenome mužu Ivanu Matkovšiku, austrijskom činovniku poljskog porekla. U Višegradu Andrić završava osnovnu školu, a potom se vraća majci u Sarajevo.

1903.

Upisuje Veliku gimnaziju, najstariju bosansko-hercegovačku srednju školu. Živi s majkom u Sarajevu, na Bistriku. 

1911.

Za gimnazijskih dana počinje da piše poeziju i 1911. godine u „Bosanskoj vili“ objavljuje svoju prvu pesmu U sumrak. Kao gimnazijalac, Andrić je vatreni pobornik integralnog jugoslovenstva, pripadnik je naprednog nacionalističkog pokreta „Mlada Bosna“ i strastveni borac za oslobođenje južnoslovenskih naroda iz stega Austrougarske monarhije.

1912.

Sa stipendijom hrvatskog kulturno-prosvetnog društva „Napredak“, Andrić oktobra meseca započinje studije na Mudroslovnom fakultetu Kraljevskog sveučilišta u Zagrebu. U gradu na Savi on pomalo uči, pomalo posećuje salone, družeći se sa zagrebačkom inteligencijom od koje će na njega posebno veliki uticaj imati dvadeset godina stariji Matoš. Upoznaje studentkinju Evgeniju Gojmerac, s kojom održava duboko emotivno prijateljstvo sve do njene smrti od leukemije 1915.

1913.

Prelazi u Beč gde sluša predavanja iz istorije, filosofije i književnosti. Bečka klima mu ne prija i on, hereditarno opterećen osetljivim plućima, često boluje od upala.

1914–1918.

Obraća se za pomoć svom gimnazijskom profesoru i dobrotvoru, Tugomiru Alaupoviću, i prelazi na Filosofski fakultet Jagelonskog univerziteta u Krakovu. Intenzivno uči poljski jezik, upoznaje kulturu i sluša predavanja vrhunskih profesora. Sve vreme piše refleksivne pesme u prozi, a u junu mesecu 1914. godine Društvo hrvatskih književnika u Zagrebu objavljuje mu šest pesama u prozi u panorami Hrvatska mlada lirika.

Na Vidovdan, 28. juna 1914, na vest o sarajevskom atentatu i pogibiji nadvojvode Franaca Ferdinanda, Andrić pakuje svoje oskudne studentske kofere i napušta Krakov: zatomljeni instinkt bivšeg revolucionara goni ga u zemlju, na poprište istorije. Odmah po dolasku u Split, sredinom jula, austrijska policija hapsi ga i odvodi prvo u šibensku, a potom u mariborsku tamnicu, u kojoj će, kao politički zatvorenik, ostati do marta 1915. godine. Među zidovima marburške tamnice, u mraku samice, „ponižen do skota“, Andrić intenzivno piše pesme u prozi.

Po izlasku sa robije, Andrić je u konfinaciji u Ovčarevu i Zenici, gde ostaje sve do leta 1917. godine. Zbog ponovljene bolesti pluća, odmah odlazi na lečenje u Zagreb, u čuvenu Bolnicu Milosrdnih sestara, stecište hrvatske inteligencije koja se klonila učešća u ratu na strani Austrije. Tu Andrić, zajedno sa konte Ivom Vojnovićem, dočekuje opštu amnestiju i aktivno se uključuje u pripreme prvog broja časopisa „Književni jug“. Dovršava knjigu stihova u prozi koja će pod nazivom Ex Ponto biti objavljena u Zagrebu 1918. godine, sa predgovorom Nika Bartulovića. U Zagrebu ga i zatiče slom Austrougarske monarhije, a potom i ujedinjenje i stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. U danima koji neposredno prethode formalnom ujedinjenju, Andrić u tekstu Nezvani neka šute, objavljenom u zagrebačkim „Novostima“, oštro odgovara na prve simptome nesloge u državi koja još nije ni stvorena i poziva na jedinstvo i razum.

1919.

Andrić početkom oktobra počinje da radi kao činovnik u Ministarstvu vera u Beogradu. Sudeći prema pismima koja piše prijateljima, Beograd ga je srdačno prihvatio i on intenzivno učestvuje u književnom životu prestonice, družeći se sa Crnjanskim, Vinaverom, Pandurovićem, Sibetom Miličićem i drugim piscima koji se okupljaju u kafani „Moskva“. Početkom 1920. godine započinje svoju uspešnu diplomatsku karijeru postavljenjem u Poslanstvu pri Vatikanu. Te godine zagrebački izdavač „Kugli“ objavljuje novu zbirku pesama u prozi Nemiri, a izdavač S. B. Cvijanović iz Beograda štampa njegovu pripovetku Put Alije Ðerzeleza.

1921.

S jeseni, Andrić je postavljen za činovnika u Generalni konzulat Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Bukurešt, a iste godine započinje saradnju sa „Srpskim književnim glasnikom“ objavljujući u broju 8 priču Ćorkan i Švabica. Godine 1922. premešten je na rad u Konzulat u Trstu. Tokom te godine štampa još dve pripovetke (Za logorovanja i Žena od slonove kosti), ciklus pesama Šta sanjam i šta mi se događa i nekoliko književnih prikaza.

1923.

U jesen, usled obaveze da kao diplomatski službenih završi fakultet, upisuje se na Filosofski fakultet u Gracu. Tokom ove godine Andrić je objavio nekoliko pripovedaka od kojih se neke svrstavaju među njegova najznačajnija prozna ostvarenja: Mustafa Madžar, Ljubav u kasabi, U musafirhani i Dan u Rimu.

1924.

 

U junu, u Gracu je odbranio doktorsku tezu Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine. Petnaestog septembra, pošto je odbranio doktorat, stiče pravo da se vrati u diplomatsku službu. Krajem godine prelazi u Beograd, u Političko odelenje Ministarstva inostranih dela. Pojavljuje se Andrićeva prva zbirka priča, Pripovetke, u izdanju „Srpske književne zadruge“, za koju sledeće godine dobija književnu nagradu iz fonda Ljube Mihailovića.  

1926.

Na predlog Bogdana Popovića i Slobodana Jovanovića, Ivo Andrić je primljen za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, a iste godine u Srpskom književnom glasniku objavljuje  pripovetke Mara milosnica i Čudo u Olovu. Oktobra meseca biva postavljen za vicekonzula Generalnog konzulata Kraljevine Jugoslavije u Marseju.

1927.

Sledeće godine, tri meseca provodi na radu u Generalnom konzulatu u Parizu: gotovo sve slobodno vreme u Parizu Andrić provodi u Nacionalnoj biblioteci i Arhivu  Ministarstva inostranih poslova proučavajući istorijsku građu o Bosni s početka devetnaestog veka i čitajući korespondenciju Pjera Davida, francuskog konzula u Travniku. 

1928.

S proleća premešten je za vicekonzula u Poslanstvu u Madridu. Te godine objavljuje priče Olujaci, Ispovijed i Most na Žepi.

1929.

Sredinom sledeće godine prelazi u Brisel, na mesto sekretara poslanstva, a u „Srpskom književnom glasniku“ pojavljuje se njegov esej Goja, potpisan inicijalima R. R.

1930.

Već 1. januara u Ženevi počinje da radi kao sekretar stalne delegacije Kraljevine Jugoslavije pri Društvu naroda. Te godine objavljuje esej o Simonu Bolivaru, priču Kod kazana i tekst Učitelj Ljubomir.

1931.

U Beogradu izlazi i druga knjiga pripovedaka Ive Andrića kod „Srpske književne zadruge“, takođe pod naslovom Pripovetke, u kojoj se, pored priča ranije objavljenih u časopisima, prvi put u celini štampaju Anikina vremena, a u kalendaru-almanahu sarajevske „Prosvjete“ pojavljuje se putopis Portugal, zelena zemlja.

1932.

Andrić objavljuje pripovetke Smrt u Sinanovoj tekiji, Na lađi i zapis Leteći nad morem.

1933.

U martu mesecu vraća se u Beograd kao savetnik u Ministarstvu inostranih poslova. Iako intenzivno piše, ove godine objavljuje samo pripovetku Napast i nekoliko zapisa. Iste godine, 14. novembra pismom odgovara dr Mihovilu Kombolu i odbija da njegove pesme budu uvrštene u Antologiju novije hrvatske lirike: „...Ne bih nikada mogao učestvovati u jednoj publikaciji iz koje bi principijelno bili isključeni drugi naši meni bliski pesnici samo zato što su ili druge vere ili rođeni u drugoj pokrajini. To nije moje verovanje od juče nego od moje prve mladosti, a sad u zrelim godinama takva se osnovna vrednovanja ne menjaju.“

1934.

Sledeće godine unapređen je za savetnika 4. grupe 2. stepena Ministarstva inostranih poslova. Postaje urednik Srpskog književnog glasnika i u njemu objavljuje pripovetke Olujaci, Žeđ i prvi deo triptiha Jelena, žena koje nema.

1935.

Postaje načelnik političkog odeljenja Ministarstva inostranih dela i stanuje u hotelu „Ekscelzior“. Štampa pripovetke Bajron u Sintri, Deca, esej Razgovor s Gojom i jedan od svojih značajnijih književnoistorijskih tekstova – Njegoš kao tragični junak kosovske misli.

1936.

Tokom godine „Srpska književna zadruga“ štampa knjigu Andrićevih pripovedaka Pripovetke II, koja, među onima koje su objavljivane u časopisima, sadrži još i priče Mila i Prelac i Svadba.

1937.

Andrićeva diplomatska karijera ide uzlaznom linijom i on u novembru biva imenovan za pomoćnika ministra inostranih poslova. Te godine dobija i visoka državna odlikovanja Poljske i Francuske: Orden velikog komandira obnovljene Poljske i Orden  velikog oficira Legije časti. Iako okupiran diplomatskom službom, Andrić objavljuje priče Trup i Likovi, a iste godine u Beču, prikupljajući građu o konzulskim vremenima u Travniku, u Državnom arhivu proučava izveštaje austrijskih konzula u Travniku od 1808. do 1817. godine – Paula fon Mitesera i Jakoba fon Paulića. Izlazi mu izbor pripovedaka na poljskom jeziku.

1938.

Početkom godine pojavljuje se prva monografija o Andriću iz pera dr Nikole Mirkovića.

1939.

Diplomatska karijera Ive Andrića tokom godine doživljava vrhunac: prvog aprila izdato je saopštenje da je Ivo Andrić postavljen za opunomoćenog ministra i izvanrednog poslanika Kraljevine Jugoslavije u Berlinu. Andrić stiže u Berlin 12. aprila, a 19. aprila predaje akreditive kancelaru Rajha – Adolfu Hitleru. U jesen, pošto su Nemci okupirali Poljsku i mnoge naučnike i pisce odveli u logore, Andrić protestvuje i interveniše kod nemačkih vlasti da se zarobljeništva spasu mnogi od njih. Političari u Beogradu, međutim, ne računaju baš uvek na svoga poslanika, i mnoge kontakte sa nemačkim vlastima održavaju mimo Andrića. Izleze mu izbori pripovedaka na nemačkom i bugarskom jeziku

1940–1944.

Pisac i u takvim okolnostima objavljuje: pripovetka Čaša i zapisi Staze i Vino izlaze u „Srpskom književnom glasniku“ tokom 1940. godine. U rano proleće 1941. godine Andrić nadležnima u Beogradu nudi ostavku: „...Danas mi u prvom redu službeni a zatim i lični mnogobrojni i imperativni razlozi nalažu da zamolim da budem ove dužnosti oslobođen i što pre povučen sa sadašnjeg položaja...“ Njegov predlog nije prihvaćen i 25. marta u Beču, kao zvanični predstavnik Jugoslavije, prisustvuje potpisivanju Trojnog pakta. Dan posle bombardovanja Beograda, 7. aprila 1941, Andrić sa osobljem Poslanstva napušta Berlin.  Potom odbija ponudu nemačkih vlasti da ide u bezbedniju Švajcarsku, ali bez ostalih članova Ambasade i njihovih porodica, pa Andrić bira povratak u okupirani Beograd. Novembra meseca je penzionisan, ali odbija da prima penziju.  Živi povučeno u Prizrenskoj ulici, kao podstanar kod advokata Brane Milenkovića. Odbija da potpiše Apel srpskom narodu kojim se osuđuje otpor okupatoru. Odbija, takođe, da „Srpska književna zadruga“, za vreme dok „narod pati i strada“, objavi njegove pripovetke.

1944.

U tišini svoje iznajmljene sobe, piše prvo Travničku hroniku, a krajem 1944. godine okončava i Na Drini ćupriju. Oba romana objaviće u Beogradu nekoliko meseci po završetku rata.

1945.

Koncem godine u Sarajevu izlazi i roman Gospođica.

Prve posleratne godine postaje predsednik Saveza književnika Jugoslavije i potpredsednik Društva za kulturnu saradnju sa Sovjetskim Savezom i većnik III zasedanja ZAVNOBIH-a.

1946.

 

Tokom 1946. godine živi u Beogradu i Sarajevu, postaje redovan član SANU. Te godine, među ostalim, objavljuje pripovetke Zlostavljanje i Pismo iz 1920. godine.

1947.

Postaje član Prezidijuma Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine i objavljuje Priču o vezirovom slonu i nekoliko tekstova o Vuku Karadžiću i Njegošu

1948–1953.

Tokom godine prvi put će biti štampana Priča o kmetu Simanu. Narednih nekoliko godina vrlo aktivno bavi se javnim poslovima, drži predavanja, govori na javnim skupovima, kao član različitih delegacija putuje u Sovjetski Savez, Bugarsku, Poljsku, Francusku, Kinu. Objavljuje uglavnom kraće tekstove, odlomke pripovedaka, priče Bife Titanik (1950), Znakovi (1951), Na sunčanoj strani, Na obali, Pod Grabićem, Zeko (1952), Aska i vuk, Nemirna godina, Lica (1953).

1954.

Godine 1954. postaje član Komunističke partije Jugoslavije. Prvi potpisuje Novosadski dogovor o srpskohrvatskom književnom jeziku. Te godini štampa u Matici srpskoj Prokletu avliju, za koju dobija nagradu Saveza književnika Jugoslavije.

1956.

Objavljuje pripovetku Igra. Izlaze mu prevodi romana Na Drini ćuprija na francuskom, ruskom i poljskom, Proklete avlije na bugarskom i Travničke hronike na rumunskom.

1958.

U šezdeset šestoj godini, Ivo Andrić se venčava sa svojom dugogodišnjom ljubavlju – Milicom Babić, kostimografom Narodnog pozorišta iz Beograda, udovicom Nenada Jovanovića. Sa ženom se seli u svoj prvi stan – u Ulici Proleterskih brigada 2a. Te godine objavljuje pripovetke Panorama, U zavadi sa svetom i jedini predgovor koji je ikada za neku knjigu napisao: uvodni tekst za knjigu  Zuke Džumhura Nekrolog jednoj čaršiji.

1961.

„Za epsku snagu“ kojom je „oblikovao motive i sudbine iz istorije svoje zemlje“, Ivo Andrić 1961. godine dobija Nobelovu nagradu.

Besedom „O priči i pričanju“ u kojoj je izložen njegov spisateljski vjeruju, 10. decembra 1961. godine zahvalio je na priznanju. Iako su do tada njegova dela prevođena na više stranih jezika, posle dodeljivanja nagrade počinje veliko interesovanje sveta za dela pisca sa Balkana i njegovi se romani i pripovetke štampaju u prevodu na preko tridest jezika. Iako odbija mnoge pozive, tih godina Andrić boravi u Švedskoj, Švajcarskoj, Grčkoj, Egiptu. Celokupni iznos Nobelove nagrade poklonio je iz dva dela bibliotečkom fondu Bosne i Hercegovine. Uz to, veoma često učestvuje u akcijama pomoći bibliotekama i daje novac u humanitarne svrhe.

1963.

Kod Udruženih izdavača („Prosveta“, „Mladost“, „Svjetlost“ i „Državna založba Slovenije“) izlaze prva Sabrana dela Ive Andrića u deset tomova.

1964.

Naredne godine boravi u Poljskoj gde u Krakovu biva promovisan za počasnog doktora Jagelonskog univerziteta. Piše veoma malo, ali se njegove knjige neprekidno preštampavaju i u zemlji i inostranstvu.

1968.

U martu Andrićeva žena Milica umire u porodičnoj kući u Herceg Novom.

Sledećih nekoliko godina Andrić nastoji da svoje društvene aktivnosti svede na najmanju moguću meru, mnogo čita i malo piše. Zdravlje ga polako izdaje i on često boravi u bolnicama i banjama na lečenju.

1975.

Trinaestog marta 1975. godine svet će napustiti jedan od najvećih stvaralaca na srpskom jeziku, pisac mitotvorne snage i mudri hroničar balkanskog karakazana. Sahranjen je u Aleji velikana na Novom groblju u Beogradu.

Andrić, to su „Znakovi pored puta“

30.12.2020.
Nije retkost da najobimnije delo jednog pisca, i to veoma značajnog pisca, bude objavljeno tek nakon njegove smrti, ali svakako neće biti čest slučaj da pisac sâm prizna kako suštinski nikada i nije p...
više

„Znakovi pored puta“ – vanvremenska zaostavština našeg nobelovca

16.12.2020.
„Znakovi pored puta“ i „Sveske“, posthumno objavljene knjige meditativnih fragmenata, otkrile su do tada nepoznati oblik Andrićeve delatnosti i ukazale na novo čitanje ostalih piščevih dela. One sadrž...
više

Književni dragulji iz Andrićeve zaostavštine

20.08.2018.
Da nam je ostavio samo knjigu zapisa „Znakovi pored puta“ Andrić bi na velika vrata ušao u istoriju srpske književnosti. Ovaj njegov spis, međutim, jedan je od četiri naslova u knjizi „Pored puta“, ko...
više

Andrić naša svakodnevica

08.09.2017.
Andrićeva zadužbina je konstantni oslonac trajanja dela našeg nobelovca, pa tako i ove, jubilarne godine od njegovog rođenja. Ivo Andrić je naš jedini nobelovac i najbolji kulturni izvozni reprezen...
više

Otvorena izložba o Ivi Andriću u Lajpcigu

18. mart
Izložba o Ivi Andriću (1892-1975), priredjena povodom pola veka od kada je taj književnik dobio Nobelovu nagradu, otvorena je u četvrtak, 17. marta, u nacionalnom paviljonu Srbije na Sajmu knjiga u La...
više

Izložba „Ivo Andrić pisac i (ili) diplomata“ u Sarajevu

9. februar
Izložba “Ivo Andrić pisac i (ili) diplomata” koju je priredio Muzej grada Beograda, a koja se večeras (19) otvara u Umetničkoj galeriji BiH u Sarajevu, deo je proslave jubileja - 50 godina od kada je ...
više

Posetioci Sajma knjiga su dokazali svoju ljubav prema knjizi i poslednjeg dana

29.10.2017.
U nedelju ujutru posetioci su stajali u redu za ulaznice pola sata pre otvaranja kapija Sajma. Velika poseta čitalaca svih uzrasta trajala je celog dana.   Laguna je svoje prepodne dočekala...
više

Nova izdanja domaćih autora

03.07.2024.
„Deca Bestragije“ Uroša Petrovića doživeće četrnaesto izdanje. Ovo je priča o tajni, davno začetoj i nikada ranije ispričanoj. Vodi nas u bespuća, u krajolike mitske Srbije iz pradavnih vremena. Počet...
više

Najpoznatiji roman nobelovca Ive Andrića „Na Drini ćuprija“ u prodaji od 20. aprila

19.04.2024.
Čuveni roman našeg nobelovca Ive Andrića „Na Drini ćuprija“ književno je remek-delo oblikovano kao niz priča, sazdanih od legendi i stvarnih događaja, od predanja i kazivanja. Ovaj niz priča, ulanč...
više

Nova izdanja domaćih autora

31.01.2024.
Uskoro će se u knjižarama pojaviti peto izdanje knjige „Moje novo ja“ Miodraga i Milana Colića. Knjiga upoznaje široku publiku sa prirodom i tehnikama estetske hirurgije. Donosi nam uzbudljiva iskustv...
više

Nova izdanja Laguninih autora

28.11.2023.
Na knjižarskim policama uskoro će se naći drugo izdanje knjiga „Polje meduza“ Ota Oltvanjija, „Via Acquarossa“ Marija Liguorija, „Farkaždin“ Ljubomira Živkova, „I druge priče“ Mome Kapora, „Anđeo s je...
više

Nova izdanja domaćih autora

05.07.2023.
Na knjižarskim policama uskoro će se naći deseto izdanje zabavne, duhovite, pametne i originalne knjige „Prava istorija sveta“. Vrhunsko satirični sajt njuz.net pojavio se u štampanom izdanju i tako n...
više

Nova izdanja domaćih autora

26.05.2023.
U prodaji će se uskoro naći šesnaesto izdanje knjige „Vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda“ Nenada Novaka Stefanovića. Vodič o tajnim vezama nobelovca Ive Andrića, naučnika Milutina Milankovića, kral...
više

Nova izdanja Laguninih autora

17.11.2022.
Na knjižarskim policama uskoro će se naći nova izdanja romana Borislava Pekića.   U „Besnilu“, univerzalnoj metafori, zaraženi ljudi vode rat ne samo sa zlokobnim psećim virusom nego i sa besni...
više

Nova izdanja domaćih autora

22.08.2022.
Uskoro će se na knjižarskim policama naći devetnaesto izdanje voljene knjige za decu „Agi i Ema“ Igora Kolarova. Roman donosi dirljivu priču o prijateljstvu usamljenog devetogodišnjeg dečaka Agija i l...
više

Nova izdanja domaćih autora

07.07.2022.
Na knjižarskim policama uskoro će se naći trinaesto izdanje knjige Ive Andrića „Beogradske priče“, ekskluzivna kolekcija šest zbirki pripovedaka. „Beogradske priče“ predstavljaju književno svedoč...
više

Nova izdanja domaćih autora

23.06.2022.
U štampi je sedmo izdanje romana „Seobe“ Miloša Crnjanskog u tvrdom povezu. Porodični roman tri lika i nacionalni roman o Srbima u Habzburškoj monarhiji u vreme Marije Terezije razgranao se u povest o...
više

Nova izdanja domaćih autora

12.04.2022.
Na knjižarskim policama uskoro će se naći osamnaesto izdanje knjige „Romani“ Ive Andrića, u kojoj su sabrana dela: „Travnička hronika“, „Na Drini ćuprija“, „Gospođica“ i „Prokleta avlija“. Ova remek-d...
više

Nova izdanja domaćih autora

18.11.2021.
Uskoro će se na knjižarskim policama naći jedanaesto ćirilično izdanje knjige vladike Grigorija „Preko praga“. Melanholičnom zbirkom priča vladika zahumsko-hercegovački i primorski Grigorije Durić nes...
više

Nova izdanja domaćih autora

12.11.2021.
Ćirilično izdanje „Slovenske mitologije“ Nenada Gajića doživeće dvanaesto izdanje. „Slovenska mitologija“ je idealan spoj modernog pristupa mitološkoj temi i naučne studije, koja kao jedini imperativ ...
više

Nova izdanja domaćih autora

28.10.2021.
Na knjižarskim policama uskoro će se naći četrnaesto izdanje knjige „Besnilo“ Borislava Pekića. U ovoj univerzalnoj metafori zaraženi ljudi vode rat ne samo sa zlokobnim psećim virusom nego i sa besni...
više

Nova izdanja domaćih autora

28.06.2021.
Na knjižarskim policama uskoro će se naći sedamnaesto izdanje knjige „Romani“ Ive Andrića, u kojoj su sabrana dela: „Travnička hronika“, „Na Drini ćuprija“, „Gospođica“ i „Prokleta avlija“. Osim što s...
više

Nova izdanja domaćih autora

07.05.2021.
Uskoro će se u prodaji naći jedanaesto izdanje knjige „Priče o osobenjacima i malim ljudima“ Ive Andrića. Priče otkrivaju Andrićevo pripovedačko umeće da se kloni stereotipa i da svoje junake pronalaz...
više

Nova izdanja domaćih autora

03.03.2021.
„Romani“ Ive Andrića doživeće šesnaesto izdanje. U ovoj knjizi su sabrana dela: „Travnička hronika“, „Na Drini ćuprija“, „Gospođica“ i „Prokleta avlija“. Osim što su složene i duboke književne studije...
više

Nova izdanja Laguninih autora

21.12.2020.
Na knjižarskim policama uskoro će se naći nova izdanja sva tri romana iz trilogije „Bajka nad bajkama“ Nenada Gajića. Prvi deo „Senka u tami“ doživeće osmo izdanje, drugi deo „Dva cara“ treće, dok će ...
više

„Dok god ima mraka, ima i svanuća!“ Bezvremene misli srpskog nobelovca

11.12.2020.
U najznačajnije nedovršene prozne celine iz zaostavštine Ive Andrića spadaju njegovi zapisi, zapažanja, romaneskne i pripovedačke zamisli, saveti za pisce i beleške o ljudima, pojavama, jeziku i knjiž...
više

Nova izdanja domaćih autora

18.06.2020.
Na knjižarskim policama uskoro će se naći petnaesto izdanje knjige „Romani“ Ive Andrića, u kojoj su sabrana dela: „Travnička hronika“, „Na Drini ćuprija“, „Gospođica“ i „Prokleta avlija“. Osim što su ...
više

Nova izdanja domaćih autora

14.05.2020.
Na knjižarskim policama uskoro će se naći deseto izdanje knjige „Vreme čuda“ Borislava Pekića. Okvir ovog Pekićevog maestralnog romana, sastavljenog iz priča, jesu biblijski motivi Isusovih čuda u Jud...
više

Nova izdanja Laguninih domaćih autora

30.04.2020.
U prodaji će se uskoro naći deseto izdanje knjige „Priče o osobenjacima i malim ljudima“ Ive Andrića. Priče otkrivaju Andrićevo pripovedačko umeće da se kloni stereotipa i da svoje junake pronalazi u ...
više

Pisci preporučuju: popust od 30% na knjige koje predlaže Vlada Arsić [video]

30.04.2020.
Kaže se da se umetnost ili umeće življenja najviše ogleda u tome da se iz svake, pa i najgore situacije izvuče ono najbolje. Zato se pisac Vlada Arsić nada da ćemo iz karantina svi izaći bolji nego št...
više

Nova izdanja domaćih Laguninih autora

09.01.2020.
Knjiga Uroša Petrovića „Misterije Ginkove ulice“ doživeće šesnaesto izdanje. Glavna junakinja knjige je zelenokosa Marta, devojčica koja živi u neobičnoj Ginkovoj ulici i ima još neobičniji hobi – da ...
više

Nova izdanja domaćih autora

31.10.2019.
U prodaji će se uskoro naći osmo izdanje knjige „Turske priče“ Ive Andrića. U pitanju je zbirka od jedanaest pripovedaka, koje po egzotičnosti tema i udaljenom istorijskom trenutku nalikuju kakvom ruk...
više

Nova izdanja domaćih autora

30.05.2019.
Na knjižarskim policama uskoro će se naći trinaesto izdanje knjige „Romani“ Ive Andrića. Sva četiri piščeva romana – „Travnička hronika“, „Na Drini ćuprija“, „Gospođica“ i „Prokleta avlija“ – nalaze s...
više

Nova izdanja domaćih autora

25.03.2019.
Ciklus „Novele o ženi“ predstavlja sublimaciju umetničkog sagledavanja i razumevanja žene kao teme u pripovedačkom opusu Ive Andrića. U prvoj noveli iz davne 1920. godine književno se uobličava misao ...
više

Najvoljeniji naslovi u prvih dvadeset godina Lagune

26.12.2018.
Godina 2018. je za Lagunu bila posebna, i zbog sjajnih nastupa na sajmovima knjiga, dve uspešne Noći knjige, druženja sa velikom književnom zvezdom Juom Nesbeom, velikog broja nagrada, novih knjiga, b...
više

Nova izdanja domaćih autora

29.11.2018.
Pred čitaocima će se uskoro naći deseto izdanje knjige Dragoslava Mihailovića „Kad su cvetale tikve“. Najznačajniji roman jugoslovenskog „crnog talasa“ ima oblik monološke ispovesti: nekadašnja bokser...
više

126 godina od rođenja Ive Andrića: Pet inspirativnih citata iz „Znakova pored puta“

09.10.2018.
Na današnji dan, 1892. godine rođen je Ivo Andrić. Da bismo obeležili ovaj datum, odabrali smo pet inspirativnih citata iz „Znakova pored puta“:   Po­ne­kad čo­vek pre­ži­vlju­je ta­kve ...
više

„Pored puta“ Ive Andrića u prodaji od 2. avgusta

30.07.2018.
„Svi mi umiremo jednom, a veliki ljudi po dva puta: jednom kada ih nestane sa zemlje, a drugi put kada propadne njihova zadužbina“, rekao je Ivo Andrić, svestan neprolaznosti dela koje je iznedrio i z...
više

Nova izdanja knjiga uskoro u knjižarama!

03.07.2018.
Pred čitaocima će se uskoro naći jedanaesto izdanje knjige „Beogradske priče“ Ive Andrića. U ovoj zbirci nalaze se najbolje priče našeg nobelovca, prvi put tematski razvrstane. Od „Porodične slike“ u ...
više

Jedanaesto izdanje „Romana“ Ive Andrića

21.06.2018.
Sabrani Andrićevi romani u jednoj knjizi prvi put se pojavljuju pred čitalačkom publikom, a luksuzno izdanje i neverovatna cena dodatno preporučuju ovu knjigu. Uskoro će se u knjižarama naći jedanaest...
više

Četvrto izdanje „Priča“ Ive Andrića

19.04.2018.
Klasici srpske književnosti predstavljaju neprolazne vrednosti naše kulture. To potvrđuje i činjenica da je u štampi četvrto izdanje „Priča“ Ive Andrića.   Izdavačka kuća Laguna u saradnji sa Z...
više

Sada treba čitati Andrića u Danskoj

25.12.2017.
Povodom obeležavanja sto godina diplomatskih odnosa Danske i Srbije, gost Ambasade Danske u Beogradu bio je Per Jakobsen, prvi Danac koji je prevodio Andrićeva dela od 1961. godine, univerzitetski pro...
više

Novi tiraži popularnih Laguninih naslova

15.12.2017.
U štampi je sedmo izdanje „Turskih priča“ Ive Andrića. Jedanaest pripovedaka iz ove zbirke po egzotičnosti tema i udaljenom istorijskom trenutku nalikuju kakvom rukavcu iz „Hiljadu i jedne noći“. U nj...
više

Posetioci Sajma knjiga su dokazali svoju ljubav prema knjizi i poslednjeg dana

29.10.2017.
U nedelju ujutru posetioci su stajali u redu za ulaznice pola sata pre otvaranja kapija Sajma. Velika poseta čitalaca svih uzrasta trajala je celog dana.   Laguna je svoje prepodne dočekala...
više

Novi tiraži popularnih Laguninih naslova

16.10.2017.
Latinično izdanje romana Dejan Stojiljkovića „Duge noći i crne zastave“ pred čitaocima će se uskoro naći u svom četrnaestom izdanju. To je moderno napisan roman čija kompozicija koketira sa stripom i ...
više

Održana promocija Andrićevih sabranih priča u Aranđelovcu [video]

16.10.2017.
U petak 6. oktobra u Narodnoj biblioteci „Sveti Sava“ u Aranđelovcu održana je promocija sabranih priča Ive Andrića pod naslovom „Priče“ u izdanju „Lagune“. Izdavača je najpre predstavila urednica knj...
više

Povodom 125 godina od rođenja srpskog nobelovca

10.10.2017.
„Jedini srpski pisac koji je živ u svetskoj književnosti je Ivo Andrić, njegova dela su prevedena na 49 jezika i on nije samo naš, već i savremenik svih čitalaca u svetu. Andrić je najtiražniji srpski...
više

Promocija knjige „Priče” Ive Andrića 6. oktobra u Aranđelovcu

02.10.2017.
Povodom 125. godišnjice rođenja Ive Andrića, izdavačka kuća Laguna objavila je ekskluzivno opremljeno kapitalno delo koje objedinjuje sve priče našeg nobelovca u jednoj knjizi. Promocija ovog izdanja ...
više

Novi tiraži popularnih Laguninih naslova

22.08.2017.
„Znamenje anđela“ Dejana Stojiljkovića je istorijski roman čije će se osmo izdanje naći uskoro u prodaji. Baš kao prethodni romani, „Konstantinovo raskršće“, „Duge noći i crne zastave“ i „Znamenje anđ...
više

Sve priče Ive Andrića u jednoj knjizi u prodaji od 11. jula

07.07.2017.
Povodom 125. godišnjice rođenja Ive Andrića, izdavačka kuća Laguna objavljuje ekskluzivno opremljeno kapitalno delo koje objedinjuje sve priče našeg nobelovca u jednoj knjizi. Priče su date hronolo...
više

Nova izdanja u Laguni

23.06.2017.
„Konstantinovo raskršće“, istorijski roman Dejana Stojiljkovića, koji je izdavačka kuća Laguna objavila 2009. godine u ediciji Meridijan, doživeo je svoje 23. izdanje. Radnja je smeštena usred Drugog ...
više

Nova izdanja knjiga

30.09.2016.
U knjižarama će se uskoro naći osmo izdanje knjige „Romani“ koja sadrži završene romane našeg jedinog nobelovca Ive Andrića: „Travnička hronika“, „Na Drini ćuprija“, „Gospođica“ i „Prokleta avlija“. ...
više

Nova izdanja Laguninih knjiga uskoro u prodaji

02.09.2016.
U štampi je drugo izdanje knjiga: „Jedan pogrešan korak“ Marka Popovića, „Muškarac u grlu“ Vedrane Rudan i „Prugastoplave storije“ Nikole Malovića. „Jedan pogrešan korak“ je poput vira: uhvati...
više

Nova izdanja Laguninih knjiga

31.05.2016.
U štampi je drugo izdanje knjige koja dolazi iz pera autora bestselera „Kainov ožiljak“. Vladimir Kecmanović i Dejan Stojiljković napisali su prvu knjigu „Nemanjići – u ime oca“ iz trilogije o Stefanu...
više

Nova izdanja Laguninih knjiga

25.04.2016.
U štampi je šesto izdanje „Sarajevskih priča“ našeg nobelovca Ive Andrića. U ovoj zbirci pred čitaocem se otvara jedna mnogolika galaksija junaka i sveobuhvatna slika Sarajeva koja najčešće ima za tem...
više

„Priče o gradovima“ Ive Andrića od utorka u prodaji

22.02.2016.
Počelo je sa „Pričama o osobenjacima i malim ljudima“, zatim su usledile „Beogradske priče“, „Priče o moru“ i druge. U utorak, 23. februara jedanaesta zbirka Ive Andrića, „Priče o gradovima“, naći će ...
više

Nova Lagunina izdanja najčitanijih romana Dragana Velikića i pripovedaka Ive Andrića

12.02.2016.
Drugo Lagunino izdanje najpoznatijeg romana Dragana Velikića „Ruski prozor“, za koji je dobio i Ninovu nagradu, uskoro će moći da se nađe u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima čitalaca, online ...
više

Laguna i Euromedik brinu o vašem zdravlju

27.01.2016.
Euromedik poklanja Laguninu knjigu uz pregled. Od ponedeljka, 1. februara na svakih 2500 dinara potrošenih u Euromediku na poklon dobijate jednu od ponuđenih knjiga. (Na potrosenih 5000 dinara dobijat...
više

Nova izdanja knjiga

18.12.2015.
Triler Zorana Lj. Nikolića „Grad tajni“ i posle više od četiri godine od objavljivanja stiče nove čitaoce. U knjižarama će se uskoro naći sedmo izdanje ove knjige. „Nikolić je napisao knjigu o vrem...
više

Nova izdanja knjiga domaćih autora

09.12.2015.
Posle samo mesec i po dana od objavljivanja autobiografski roman Isidore Bjelice „Sama“ štampan je i u petom izdanju. Uzbudljiva ispovest Isidore Bjelice o delu njenog života o kojem dosad niko nije z...
više

Nova izdanja knjiga domaćih autora

04.12.2015.
Pred čitaocima će se uskoro naći nova izdanja knjiga domaćih autora.   U prodaji će se uskoro naći trinaesto izdanje romana „Peti leptir“ Uroša Petrovića, po kojem je snimljen prvi srpski 3D fi...
više

„Fratarske priče“ Ive Andrića od petka u prodaji

14.10.2015.
„Fratarske priče“, deseta zbirka priča našeg nobelovca Ive Andrića u izdanju Lagune, naći će se u prodaji od petka, 16. oktobra. Sredinom treće decenije XX veka Andrić je pripremao jednu veliku fratar...
više

Novi tiraži uskoro u prodaji

30.09.2015.
Novi tiraži knjiga domaćih autora pojaviće se uskoro u izdanju Lagune. Nova knjiga Vedrane Rudan „Zašto psujem“ u prodaji je od 19. avgusta i za kratko vreme doživela je treće izdanje.   Među m...
više

Nova izdanja knjiga domaćih autora

03.09.2015.
U štampi su nova izdanja knjiga domaćih autora. Tako će se uskoro u knjižarama pojaviti 31. izdanje knjige „Spas“ Isidore Bjelice. Pojaviće se i 18. izdanje romana „Poslednje proleće u Parizu“ Jele...
više

Za manje od mesec dana roman „Teslina pošiljka“ štampa se u četvrtom izdanju

29.06.2015.
U štampi se nalaze nova izdanja domaćih autora koja će uskoro ugledati svetlost dana. Tako će biti objavljeno peto izdanje knjige „Sarajevske priče“ Ive Andrića, najbolje priče našeg nobelovca, prvi p...
više

Nova izdanja knjiga domaćih autora

23.06.2015.
Pred čitaocima će se uskoro naći reizdanja knjiga domaćih autora. Tako iz štampe izlazi sedamnaesto izdanje prve i deveto izdanje treće knjige „Zagonetnih priča“ Uroša Petrovića. Ko voli priče, uživać...
više

Predstavljanje Laguninih knjiga u Aranđelovcu

18.02.2015.
Povodom obeležavanja dana Narodne biblioteke „Sveti Sava“ u Aranđelovcu biće organizovano predstavljanje sabranih Andrićevih romana u jednoj knjizi. Urednik izdavačke kuće Laguna Dejan Mihailović u...
više

U štampi treće izdanje apsolutnog letnjeg hita „Romani“ Ive Andrića

05.08.2014.
U štampu je otišlo treće izdanje knjige koja je objedinila sve romane našeg nobelovca Ive Andrića. Uskoro u prodaji novi tiraž od 15.000 primeraka knjige „Romani“, koja je za nepunih mesec dana ost...
više

„Romani“ Ive Andrića apsolutni letnji hit

29.07.2014.
Dela velikog srpskog pisca Ive Andrića očaravaju čitaoce godinama, a veličinu umetničkog stvaralaštva našeg nobelovca danas potvrđuje i rasprodati tiraž od 4000 primeraka ove knjige koja je objedinila...
više

Sabrani Andrićevi romani u jednoj knjizi od 26. jula u prodaji u objektima „Moj kiosk“ po neverovatnoj ceni od 999 dinara

22.07.2014.
Svi ljubitelji umetničkog stvaralaštva Ive Andića mogu da uživaju u knjizi koja sadrži njegove sabrane romane. Ovu knjigu možete kupiti i u objektima „Moj kiosk“. Luksuzno izdanje sabranih A...
više

Sabrani Andrićevi romani u jednoj knjizi od 8. jula u prodaji po neverovatnoj ceni od 999 dinara

07.07.2014.
Svi ljubitelji umetničkog stvaralaštva Ive Andića od utorka, 8. jula mogu da obezbede sebi primerak knjige koja sadrži njegove sabrane romane. Luksuzno izdanje sabranih Andrićevih romana – „Travnič...
više

Laguna obeležava Nacionalni dan knjige - dodatnih 10 odsto popusta

26.02.2013.
Izdavačka kuća Laguna uključila se u proslavu Dana Narodne biblioteke Srbije i Nacionalnog dana knjige, u organizaciji najstarije ustanove kulture u Srbiji. U četvrtak, 28. februara, navršava se 181 g...
više

Sve Andrićeve pripovetke u dve knjige

28.05.2012.
Izdavačka kuća „Laguna“ objavila je početkom maja sve Andrićeve novele sabrane u dve knjige –  Novele o mutnim vremenimai Novele o ženi. Ove dve zbirke novela objavljene su povo...
više

Promocija zbirki priča Ive Andrića u Sremskoj Mitrovici

16.11.2011.
U biblioteci Gligorije Vozarević u Sremskoj Mitrovici, u četvrtak, 17. novembra, od 18 časova, urednik Lagune Dejan Mihailović govoriće o životu i radu našeg nobelovca Ive Andrića. U želji da čitaocim...
više

Laguna u Pečuju u Mađarskoj

Beograd, 8. septembar 2011
Srpska pravoslavna crkvena opština u Pečuju, Samouprava Srba u tom mađarskom mestu i Pečujsko-baranjsko srpsko udruženje 10. i 11. septembra 2011. godine organizuju „Dane srpske kulture u Peču...
više

U prodaji komplet zbirki priča Ive Andrića

Beograd, 7. septembar 2011
U izdanju Lagune upravo je objavljena posebno dizajnirana kutija u kojoj će se prodavati komplet od šest tematski raspoređenih zbirki priča Ive Andrića, koje su objavljene povodom 50. godišnjice od do...
više
prikaz knjige persijanci prva supersila drevnoga sveta laguna knjige Prikaz knjige „Persijanci“: Prva supersila drevnoga sveta
15.07.2024.
Ako ste pratili trenutno aktuelnu Netfliksovu doku-seriju „Aleksandar Veliki: Rađanje boga“, verovatno ste kao jednog od stručnih naratora zapazili izvrsnog velškog profesora Lojda Levelina-Džounsa ka...
više
prikaz knige heroji i gubitnici vuleta žurića arheologija ličnih i kolektivnih sećanja laguna knjige Prikaz knige „Heroji i gubitnici“ Vuleta Žurića: Arheologija ličnih i kolektivnih sećanja
15.07.2024.
U napomeni naslovljenoj Nekoliko reči na kraju književnik Vule Žurić naglašava da je dvadeset sentimentalnih priča o dvadesetom veku, koje čine njegovo najnovije ostvarenje „Heroji i gubitnici“, ponaj...
više
prikaz knjige najviši dar paula koelja i henrija dramonda laguna knjige Prikaz knjige „Najviši dar“ Paula Koelja i Henrija Dramonda
15.07.2024.
Paulo Koeljo najpoznatiji je po „Alhemičaru“, koji bi već mogao da se svrsta u klasike. Preletela sam pogledom po svojoj biblioteci. Pitala sam se želim li ponovo da pročitam ovu knjigu kako bih ot...
više
prepoznaj citat koeljo laguna knjige Prepoznaj citat: Koeljo
15.07.2024.
Svakih nekoliko decenija izlazi knjiga koja zauvek menja živote svojih čitalaca. „Alhemičar“ Paula Koelja je upravo takva. Ovaj roman je ušao u Ginisovu knjigu rekorda kao najprevođeniji na svetu. Pov...
više

Naš sajt koristi kolačiće koji služe da poboljšaju vaše korisničko iskustvo, analiziraju posete sajtu na sajtu i prikazuju adekvatne reklame odabranoj publici. Posetom ovog sajta, vi se slažete sa korišćenjem kolačiča u skladu sa našom Politikom korišćenja kolačiča.